Ресурс авторы: 
Татарстан Республикасы Актаныш районы “Гомуми үсеш бирүче №7 Актаныш балалар бакчасы” тәрбиячесе Шайхулова Әминә Галимәрдән кызы