Татар әдәбияты дәресләренә фонохрестоматия (5-11 сыйныфлар) - 6 нчы диск

"Язучылар, композиторлар һәм рәссамнарыбызның чыгышлары, алар турында истәлекләр" (диск №6).

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы заказы буенча әзерләнгән һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы рөхсәте белән урнаштырыла.

Төзүчесе: Газимҗанова Р.Г., Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Республика мәгълүмат-методик тәэмин итү һәм мәгариф өлкәсендә контроль үзәге төп белгече.