Сан сүз төркемен кабатлау

Сан сүз төркеме турында белемнәрне тикшерү, кабатлау һәм ныгыту өчен төзегән берничә эш тәкъдим итәм.